👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK 2B J18BD

Skapad 2019-10-28 13:18 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matematik
Ma2b omfattar följande moment -Algebra och linjära modeller -Algebra och ickelinjära modeller -Geometri -Statistik

Innehåll

   

Uppgifter

 • PROV Algebra och Linjära funktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
  Mat  -
 • Metoder för beräkningar med kalkylprogram vid budgetering.
  Mat  -
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  Mat  -
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  Mat  -
 • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
  Mat  -
 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl, med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar-, inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet.
  Mat  -
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -