👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norms and Values

Skapad 2019-10-28 13:27 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Writing norms and values due October 25, 2019 5:00 PM Instructions Answer the below questions about norms in a flowing text. If you want to search for information on the internet, you neep a Harvard reference list on the references you use. You can use examples from our lessons, movie, and games we have done in class, or use other examples from society or the internet. Make sure you go through your document with my checklist BEFORE you hand it in. Questions: 1. Are there social norms that can be harmful? Explain and give two examples. 2. What might shape a person’s norm and value? Explain and give two examples. 3. Does everyone in your own society agree on shared norms and values? Explain your answer and give two examples.
Gymnasieskola Engelska
Writing norms and values due October 25, 2019 5:00 PM Answer the below questions about norms in a flowing text. If you want to search for information on the internet, you neep a Harvard reference list on the references you use. You can use examples from our lessons, movie, and games we have done in class, or use other examples from society or the internet. Make sure you go through your document with my checklist BEFORE you hand it in. Questions: 1. Are there social norms that can be harmful? Explain and give two examples. 2. What might shape a person’s norm and value? Explain and give two examples. 3. Does everyone in your own society agree on shared norms and values? Explain your answer and give two examples.

Uppgifter

 • Norms and Values!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E