Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i skogen Åk 1

Skapad 2019-10-28 13:37 i Kungsgårdsskolan Säter
Ett arbete kring några av våra vanliga djur i den svenska skogen för Ängen 1 Kollaskolan i Kungsbacka. Skapad av Carolina Bruhn.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om några av de vanligaste djuren i den svenska skogen samt att veta vad som är utmärkande för några djur.

Innehåll

Syfte (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

- känna igen och namnge flera djur i skogen

- veta vad som är utmärkande för några djur

- förstå enkla näringskedjor i skogen

- att läsa och skriva enkla faktatexter

- att göra enkla tankekartor

- att förstå djurs livscykler och anpassningar till olika årstider.

 

Undervisning

Du kommer att få lära dig om några djur i skogen. Du kommer att arbeta med djuren älg, räv, hare samt björn. 

 

Du kommer få lära dig hur djuren ingår i en näringskedja. Din lärare kommer att berätta om djuren, du kommer att få se filmer och du kommer själv få läsa anpassad faktatext om varje djur.

Du kommer att få tillverka en egen faktabok  om varje djur där du får skriva egna faktatexter utifrån en egen tankekarta. Du kommer att få skriva om vad djuren äter, bor, hur de överlever vintern och lite om deras ungar. Du kommer att få göra egna bilder som samspelar med din text.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer din förmåga att skriva enkla faktatexter att bedömas. Du kommer att få visa att du kan göra enkla tankekartor. Du ska också skriftligt eller muntligt  kunna berätta något om älgen, haren, björn och räven. Du kommer att få visa att du kan presentera din bok muntligt.

 

Kunskapskrav i åk 3 (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Djur i skogen

Bedömningsmatris för arbetet med djuren i skogen, åk 1. Arbetet ingår i ämnena svenska och NO. Har man uppnått en nivå i de olika aspekterna är en ruta ifylld grön. Är ingen ruta ifylld arbetar man mot första rutan (den vänstra). Man strävar alltid att nå så långt till höger som möjligt.
Ny nivå
fakta om djuren i skogen
Du kan berätta något om några av de djur vi arbetat med.
Du kan berätta flera saker om de djur vi arbetat med.
Du kan utförligt beskriva hur djuren bor, vad de äter, utseendet, hur de överlever vintern och om deras ungar.
läsa faktatexter
Du kan med stöd av lärare läsa en faktatext.
Du kan själv läsa en enkel faktatext.
Du kan på egen hand läsa och förstå en längre faktatext.
skriva faktatexter
Du kan med stöd av lärare skriva en faktatext.
Du kan själv skriva en enkel faktatext.
Du kan på egen hand skriva en faktatext med tydligt innehåll och röd tråd.
tankekarta
Du kan med stöd av lärare göra en tankekarta.
Du kan själv göra en enkel tankekarta.
Du kan på egen hand göra en tankekarta med tydlig struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: