Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text åk 5 ht 2019- tidningsartikel

Skapad 2019-10-28 13:51 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text i form av en tidningsartikel.

Innehåll

 

Konkretiserade krav

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta hur en artikel är uppbyggd och dess olika delar.
 • Kunna substantiv i bestämd- och obestämd form, i singular och plural.
 • Kunna förklara vad ett verb är och veta när du ska använda presens eller preteritum.
 • Variera din text med olika tidsord.
 • Kunna skriva direkt och indirekt tal.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
 • Skriva och organisera en återberättande text.
 • Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på olika former av substantiv, pronomen, verb och att återge tal.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text år 5

Bedömningsmatris årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter - innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den ”röda tråden” är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”.
Tempus
Preteritum
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Ingress
Ger bristfällig information om vem, var, vad och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var, vad och när.
Ger en orientering om vem, var, vad och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Händelser
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Avslutning
Har ingen tydlig avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Språkliga drag - pronomen
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Sambandsord/Tidsord
T.ex. men, och, eftersom, därför att, därefter, senare, och andra sidan, avslutningsvis, för det första, för det andra...
Använder ett litet urval av sambandsord för tid t.ex. sen och sen
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord.
Direkt och indirekt tal
Återger varken direkt eller indirekt tal.
Återger direkt eller indirekt tal.
Återger direkt eller indirekt tal med rätt interpunktion.
Skrivregler
Behöver hjälp med enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Följer enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Följer på ett bra sätt regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: