Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- Sportis

Skapad 2019-10-28 13:57 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola F – 2
Under hela läsåret kommer vi gå in i gymnastiksalen för att lära oss nya lekar och röra på oss.

Innehåll

Tidsperiod: 

Återkommande en dag/veckan ht 20- vt21

 

Mål/Syfte:

* Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

* Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

* Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

* Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

 

Hur utvärderar vi?

Utvärdering sker efter varje tillfälle och vid våra fritidsråd.

 

 

 

Arbetssätt och arbetsformer

Alla  erbjuds att delta i verksamheten sportis en dag i veckan.

I början av höstterminen introducerar personalen olika aktiviteter och lekar för eleverna. 

Verksamheten innehåller uppvärmningslek, huvudlek och en avslutningslek. 

Eleverna får vid vissa tillfällen rösta demokratiskt vilka aktiviteter de vill ha under sportispasset.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: