Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning och matematiska resonemang

Skapad 2019-10-28 14:03 i Sunnansjö skola Ludvika
Grundskola 2 – 3 Matematik
Anna tänker på ett tal. Hon dividerar talet med 2 och adderar sedan 8. Hon multiplicerar resultatet med 4 och subtraherar med 5, då får hon 35. Vilket tal tänker Anna på?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Att genomföra matematiska samtal.

Att använda matematiska begrepp.

Att använda olika strategier vid problemlösning. Exempelvis att rita, hitta mönster, gissa och prova, göra en tabell, använda konkret material, dramatisera, resonera.

Att skapa egna problem.

Hur ska vi lära oss detta?

Under en lektion i veckan kommer vi att följa denna arbetsordning:

 • Johanna presenterar ett problem.
 • Var och en funderar själv en stund över problemet.
 • Lilla gruppen börjar diskutera uppgiften och kommer med förslag till lösningar.
 • Var och en löser uppgiften.
 • Lilla gruppen delger hela klassen hur man resonerat och löst problemet.
 • Alla skapar ett eget problem som liknar problemet vi har jobbat med, och sedan byter man problem med grannen och löser den uppgiften.
 • Vi funderar kring vilka lärdomar som har gjorts.

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan diskutera matematik och använda dig av matematiska begrepp. 

Att du kan lösa enkla problem och använda dig av olika strategier.

Att du kan göra egna problem.

Hur du får visa vad du kan:

I de samtal och diskussioner som uppstår i den lilla gruppen och i helklass.

Vid redovisningarna från lilla gruppen.

Genom de lösningar som gjorts i problemlösningshäftet.

Genom dina egna skapade problem och då du löser dina kamraters problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: