Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets Värld

Skapad 2019-10-28 14:10 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Projekt/Tema

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

På Nallen har vi 16 inskrivna barn mellan 1-3 år. 9 pojkar och 7 flickor.  2 barn födda 2016, 10 barn födda 2017 och 4 barn födda 2018

Enligt våra observationer så ser vi följande intressen hos barnen, sånger, sagor, samlingar och pedagogstyrda aktiviteter. Vi upplever att barnen har ett stort behov av närhet och omsorg.

 

Mål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Omformulering av läroplansmål

Vi vill skapa en god och tillgänglig miljö för omsorg, där möjlighet till lek, rörelse, utveckling och lärande anpassas och utmanas utefter barnens nivåer.

Vi vill ta vara på barnens vilja och lust att leka och lära, samt att vi vill stärka barnens tillit till sin egna förmåga och viljan att uttrycka sig i olika konstellationer och tillfällen.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi planerar att dela in barnen i mindre grupper för att kunna se och stötta varje enskild individ i sin utveckling. 

Vi kommer fortsätta vårt arbete med Go kompis där vi strävar efter att barnen ska känna tillit och trygghet till sin egna förmåga, att både kunna ge och ta hjälp av sina kamrater.  

Uppföljning

 

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: