Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken - att lära tillsammans

Skapad 2019-10-28 14:20 i Andersbergsringens förskola Halmstad
Förskola
Tillsammans ska vi utforska och utveckla leken i dess olika former. Vi kommer möta språket genom leken och i böcker och utifrån det utöka vårt ordförråd.

Innehåll

Leken - vi lär tillsammans

Bakgrund

Under juli 2019 kom den nya läroplanen för förskolan (Lpfö18). I läroplanen betonas lekens betydelse för barnens lärande, utveckling och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda en miljö som uppmuntrar till lek och även ge tid och utrymme till lek.  

Utifrån detta vill vi fokusera på leken, i kombination med att vi sett en svårighet hos barn att leka idag. Vi pedagoger vill inspirera och vara mer delaktiga i barnens lek.

Syfte/mål

Syftet med vårt tema är att vi vill ge barnen en verksamhet som inbjuder till lek och ett lustfyllt lärande. Genom leken ska barnen ges möjlighet att träna på det sociala samspelet, sin fantasi och kreativitet. En central del i temat är kommunikationen såsom språk, kroppsspråk och TAKK. Genom leken får barnen träna sitt ordförråd och möta språket på ett lekfullt sätt.

Vi pedagoger ska vara aktivt närvarande och engagerade under leken för att stödja barnen i att hantera olika situationer såsom att kommunicera med varandra, samarbeta, lösa konflikter, vänta på sin tur, samt träna sin koncentrationsförmåga.

Planera och genomföra

Vi pedagoger ska erbjuda en miljö på förskolan som inbjuder och uppmuntrar till lek. Ge dem tid, rum och ro till lek. Barnen ska ges utrymme både för lek de själva tar initiativ till men även introducera dem för andra lekar.

Vi ska finnas som stöd, vara aktivt närvarande, lyhörda och engagerade pedagoger.

Till en början ska vi observera barnen i deras lek. Utifrån våra observationer ska vi reflektera och analysera över vad vi sett och vart vi ska lägga vårt fokus.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: