Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordsspel åk 7

Skapad 2019-10-28 14:24 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi jobbar med ackordsspel och olika kompstilar.
Grundskola 8 Musik
Lär dig grunden för ackordsspel på piano.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi går igenom grunden för ackordsspel på piano och övar oss på att kompa. 

Matriser

Mu
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter. Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera
Ackordspel
Du kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Teknisk spelförmåga
Dessutom sjunger eller spelar Du på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar Du på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar Du på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Musikaliskt uttryck
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: