Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik 3A

Skapad 2019-10-28 14:27 i Grebbestadsskolan Tanum
En planering i matematik som är kopplad till Singma matematik 3A.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer under resten av höstterminen resonera kring de olika räknesätten och lösa olika problemuppgifter.

Innehåll

Så här kommer vi arbetaVi kommer arbeta med Singma matematik 3A, gemensamt och på egen hand. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, längd, höjd, massa, volym och bråk.

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattlektionerna.
Vi kommer också att praktiskt pröva att t ex mäta längd, vikt och volym, samt jobba med problemlösning.

Vi kommer spela olika mattespel.


Vad ska vi lära oss?

 • talområdet 0-10000.
 • positionssystemet.
 • skriftlig huvudräkning, varje talsort för sig och uppställningar.
 • storleksordning
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och bråk.
 • tallinjen
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod

Hur ska vi lära oss detta? (arbetsmetoder)

 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning
 • spel
 • samtala om matematik

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag.

Du visar dina kunskaper i kunskapsloggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: