Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, V. 34-38

Skapad 2019-10-28 14:31 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under vecka 34-38 arbetar vi med tema identitet. Vem är du? Vart kommer du ifrån? Vad gillar du? Vad gillade din mormor att göra när hon var liten?

Innehåll

Identitet

Tidslinjer kring jaget

Familjen

Hemortens historia

Sverige för hundra år sedan

Jämförelser av förr och nu

Mål:

 • Eleven kan rita en tidslinje från sin födelse till nutid
 • Eleven kan delta i diskussioner om olika familjekonstellationer
 • Eleven kan skriva kort om sig själv
 • Eleven kan rita ett självporträtt
 • Eleven kan berätta lite om sin hemort
 • Eleven kan göra enkla jämförelser av Sverige för hundra år sedan och nutiden

Arbetssätt:

 • Elevaktiva genomgångar
 • Helklassdiskussioner
 • Enskilt arbete - rita och skriva om sig själv och sin familj (även tidslinje)
 • Se på filmer
 • Hemuppgifter i ett övningshäfte - intervju med äldre släkting/person
 • Högläsning av lärare

Begrepp att kunna:

Identitet, tidslinje, självporträtt, hemort, dåtid, nutid, intervju, jämförelse, familj, intressen.

Bedömningsunderlag:

 • Elevens delaktighet på lektioner och i diskussioner
 • Elevens egna stencil om sig själv
 • Elevens hemuppgift - intervju
 • Elevens förmåga att lyssna och återberätta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: