Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafikkunskap

Skapad 2019-10-28 14:40 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasiesärskola Samhällskunskap
I trafik tema ska du Få kunskap om trafikregler , både när vi promenerar, cyklar, kör bil eller på annat sätt tar oss fram på gångvägar och vägar.

Innehåll

Syftet

Syftet med kursen är att få utökad kunskap i trafikkunskap som fotgängare, cyklist och motorburen trafikant

 

 

Mål

Målet är att få ökade kunskaper i trafik

 

 

Centralt innehåll

 
    Bedömning
 

Matriser

Sal
Trafikkunskap

Nivå 1
Eleven medverkar i att beskriva olika trafikmiljöer i samhället. Eleven medverkar i att ge exempel på trafikregler och behörighetsregler för motorfordon. Dessutom medverkar eleven i att samtala om samhällsfrågor med koppling till trafik. Eleven medverkar i att vistas i olika trafikmiljöer.
Nivå 2
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika trafikmiljöer i samhället. Eleven ger något exempel på trafikregler och behörighetsregler för motorfordon. Dessutom samtalar eleven på ett enkelt sätt om samhällsfrågor med koppling till trafik. Eleven vistas säkert i olika trafikmiljöer.
Nivå 3
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika trafikmiljöer i samhället. Eleven ger några exempel på trafikregler och behörighetsregler för motorfordon. Dessutom samtalar eleven på ett utvecklat sätt om samhällsfrågor med koppling till trafik. Eleven vistas säkerti olika trafikmiljöer.
Trafikregler
◆ Vanliga trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon.
  • Sal  A
Olika behörigheter
◆ Behörigheter som krävs för att framföra motorfordon.
Trafik och droger
◆ Risker i trafiken i samband med användningen av alkohol och andra droger.
trafik och miljö
◆ Trafikens påverkan på miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: