Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och regler i vardagen.

Skapad 2019-10-28 14:54 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Samhällskunskap Teknik Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med saker som styr och förenklar vår vardag. Fokus kommer vara på teknikens roll i vardagen samt lagar och regler som styr oss.

Innehåll

Under arbetets gång kommer vi att läsa faktatexter och se på korta filmer.

Vi kommer att diskutera och förklara ämnesspecifika ord och begrepp inom de olika ämnen.

Vi vill att eleverna ska lära sig om vilka lagar och regler som styr vårt samhälle och varför det behövs. Eleverna ska också kunna förklara något tekniskt system som vi använder oss av i vår vardag och hur tekniken har utvecklats över tid.

Vi vill att eleverna ska lära sig de fyra grundlagarna som det svenska samhället är byggt på.

Vi vill att eleverna ska lära sig att argumentera för varför lagar och regler är viktiga i ett samhälle och hur de påverkar samhällsmedborgarnas livsförhållanden. 

Vi vill att eleverna lär sig vilka fri -och rättigheter barn har i Sverige i linje med barnkonventionen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Sh Tk SvA
Teknik och regler i vardagen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förändring över tid
 • Tk  E 6
Du kan med hjälp diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Teknisk lösning i vardagen
 • Tk  E 6
Du kan med hjälp ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Skriva texter
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med hjälp skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Med hjälp är dina texter uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är med hjälp ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med hjälp använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Samtala
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med hjälp ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet försätter på ett ganska sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet försätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet försätter på ett mycket bra sätt.
Begrepp
 • Sh  E 6
Du kan med hjälp använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Beslutsfattning
 • Sh  E 6
Du kan med hjälp diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Rättigheter
 • Sh  E 6
Du kan med hjälp beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: