Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-10-28 16:12 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Matematik
Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. I ämnet ingår att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med olika undersökande aktiviteter.

Innehåll

Hur vi kommer att arbeta

 • Vi kommer att se film.
 • Vi arbetar praktiskt .
 • Vi arbetar och diskuterar tillsammans och enskilt.
 • Vi kommer att spela spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda matematiska begrepp.
  Mam
 • Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär.
  Mam
 • Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
  Mam
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.
  Mam
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
  Mam  -
 • Hjälpmedel som används i vardagen och inom olika yrkesområden, till exempel tumstock och passare.
  Mam  -
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Mam  -
 • Egenskaper hos och representationer av två- och tredimensionella geometriska objekt, till exempel rektangel, cirkel och klot.
  Mam  -
 • Geometriska begrepp som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel omkrets, area och volym.
  Mam  -
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel längd och area.
  Mam  -
 • Matematiska enheter och enhetsbyten som används i vardags- och yrkeslivet.
  Mam  -
 • Metoder för att uppskatta och mäta tid och tidsskillnader.
  Mam  -
 • Procentbegreppet och beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel doseringar, rabatter och räntor.
  Mam  -
 • Beskrivande statistik med hjälp av tabeller och diagram. Hur statistiska resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  Mam  -
 • Sannolikhet, till exempel i samband med risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mam  -
 • Matematiska modeller och hur de kan användas som verktyg när man löser problem i vardags- och yrkeslivet.
  Mam  -
 • Hur man identifierar ett matematiskt problem samt metoder och verktyg för att lösa det. Problemlösning med digitala verktyg.
  Mam  -

Matriser

Mam
Matematik 1

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Mam  -   Metoder för beräkningar med rationella tal i vardags- och yrkeslivet. Överslagsberäkning, huvudräkning och strategier för att använda digital teknik.
 • Mam  -   Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
 • Mam  -   Hjälpmedel som används i vardagen och inom olika yrkesområden, till exempel tumstock och passare.
 • Mam  -   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Ny nivå
De fyra räknesättet. Förstå metoderna och göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Överslagsberäkning och huvudräkning.
Medverkar i att använda metoder för att göra beräkningar.
Använder med viss säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med gott resultat.
Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Använder med viss säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med gott resultat.
Hjälpmedel, ex. tumstock, passare, linjal, miniräknare.
Medverkar i att ta hjälp av hjälpmedel.
Använder olika hjälpmedel för olika uppgifter.
Anpassar självständigt vilket hjälpmedel som är lämpligast för uppgiften och använder olika hjälpmedlet självständigt vid uträkningar.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.

Geometri

 • Mam  -   Egenskaper hos och representationer av två- och tredimensionella geometriska objekt, till exempel rektangel, cirkel och klot.
 • Mam  -   Geometriska begrepp som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel omkrets, area och volym.
 • Mam  -   Metoder för mätning och beräkning av storheter som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel längd och area.
 • Mam  -   Matematiska enheter och enhetsbyten som används i vardags- och yrkeslivet.
 • Mam  -   Metoder för att uppskatta och mäta tid och tidsskillnader.
Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Ny nivå
Mäta och jämföra olika längder.
Medverka i att mäta och jämföra olika längder.
Beskriver och uppskattar olika längder ett enkelt sätt. Kan mäta olika längder såsom 1 dm, 1 cm och 1 mm samt dessa mått tillsammans.
Beskriver och uppskattar olika längder på ett utvecklat sätt. Mäter olika föremål med god kunskap.
Känna igen olika geometriska figurer och begrepp som används i yrkes- och vardagslivet, som omkrets, area och volym på dessa.
Medverkar i att känna igen olika geometriska figurer och förstå begreppen omkrets, area och volym.
Känner igen de vanligaste geometriska figurerna och förstår de olika begreppen omkrets, area, och volym på ett enkelt sätt.
Kan med säkerhet namnge de olika geometriska figurerna samt förklara med säkerhet begreppen omkrets, area och volym.
Matematiska enheter och enhetsbyten som används i yrkes- och vardagslivet.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Kan på ett enkelt sätt förstå matematiska enheter och göra enhetsbyten.
Kan på ett utvecklat sätt förstå enheter och göra enhetsbyten.
Metoder för att uppskatta och mäta tid och tidsskillnader.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Kan på ett enkelt sätt uppskatta och mäta tid och tidsskillnader. Förstår skillnaderna mellan minut, kvart och timme.
Kan på ett utvecklat sätt uppskatta och mäta tid och tidsskillnader.
Metoder och beräkning av olika geometriska figurers omkrets, area och volym.
Medverkar i att göra beräkningar av geometriska figurer genom dess olika metoder.
Arbetar på ett enkelt sätt att göra beräkningar av geometriska figurer genom dess olika metoder.
Gör utvecklade beräkningar av geometriska figurer genom dess olika metoder.

Samband och förändring

 • Mam  -   Procentbegreppet och beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel doseringar, rabatter och räntor.
Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Ny nivå
Procent, förstå procentbegreppet. (Bråkform, decimalform & procentform)
Medverkar i att beskriva procentbegreppen.
Beskriver procentbegrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband mellan procentbegrepp.
Beräkningar med procent i vardagliga situationer, ex. doseringar, rabatter och räntor.
Medverkar i att göra beräkningar.
Beräkningarna görs med tillfredsställande resultat.
Beräkningarna görs med säkerhet och gott resultat.

Sannolikhet och statistik

 • Mam  -   Beskrivande statistik med hjälp av tabeller och diagram. Hur statistiska resultat används i samhället och i yrkeslivet.
 • Mam  -   Sannolikhet, till exempel i samband med risk- och säkerhetsbedömningar.
Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Ny nivå
Statistik med hjälp av tabeller och diagram.
Medverkar i att beskriva tabeller och diagram samt att läsa av dessa.
Beskriver på ett enkelt sätt tabeller och diagram samt med viss säkerhet läser av och tyder dessa.
Beskriver på ett utvecklat sätt tabeller och diagram samt läser av och tyder dessa på ett utvecklat sätt
Sannolikhet ex. i samband med risk och säkerhetsbedömningar.
Medverkar i att göra analyser av olika sannolikheter.
Använder med viss säkerhet metoder för att analysera olika sannolikheter.
Använder med säkerhet metoder för att göra analyser av olika sannolikheter med gott resultat.

Problemlösning

Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Ny nivå
Hur man identifierar ett matematiskt problem samt metoder och verktyg för att lösa det.
Medverkar i att identifiera ett matematiskt problem och att välja metod samt verktyg för att lösa det.
Identifiera ett matematiskt problem med viss säkerhet. Väljer metod samt verktyg och löser det med tillfredställande resultat.
Identifiera ett matematiskt problem med säkerhet och väljer metod samt verktyg och löser det med gott resultat.
Problemlösning med digitala verktyg.
Medverkar i problemlösning med digitala verktyg.
Kan med viss säkerhet utföra problemlösningar med digitala verktyg.
Kan med säkerhet utföra problemlösningar med digitala verktyg.

Hela kursen, förståelse

Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Ny nivå
Innebörden av och sambanden mellan matematiska begrepp.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt,
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Användande av matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär.
Medverkar i att använda metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Använder med viss säkerhet metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
Medverkar i att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
Väljer med viss säkerhet strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet med tillfredsställande resultat.
Väljer med säkerhet strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet med gott resultat.
Föra matematiska resonemang i samtal och redovisningar.
Medverkar i att föra resonemang.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
Rimlighetsbedömning av egna och andras resonemang.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: