👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete förskola Alingsås SKA

Skapad 2019-10-28 19:38 i Testförskola Alingsås
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Verksamhetsplan - Unikum - Veckoreflektioner - Delanlyser - Versamhetsplan

Innehåll

 Årshjul systematiskt kvalitetsarbete


För en överblick över hela förskolans systematiska kvalitetsarbete samlar vi här årets gemensamma underlag.

I verksamhetsuppföljningens sammanfattande planering del 3 finns våra målsättningar och planerade insatser och som utgör starten för årets arbete.

Den sammanfattande planeringen bryts därefter ner till en planering för varje barngrupps aktuella intressen och behov utifrån Lfpö 18, som sedan följs upp genom lärloggar, veckoreflektioner och delanalyser.

Här på SKA-avdelningen kopierar vi in förskolans samtliga delanalyser.

(och lärloggar med kopplade planeringar)

Vid verksamhetsåret slut utgör dokumentationen underlaget när vi utvärderar och drar slutsatser inför nästa års arbete.

  • Verksamhetsplanen i sin helhet ligger under kopplat material
  • Delanalyser är kopplade som lärloggsinlägg - namnade med avdelning/grupp och månad under kopplat material, eller kopplade från DRIVE i reflektionsytan
  • Reflektioner från utvecklingsfokus och dess lärmoduler ligger i bifogat material/kopplat från DRIVEN i reflektionsytan
  • Rektors halvårsavstämning ligger som bifogat material
  • Plan mot kränkande behandling ligger under kopplat material
  • Riktlinje för övergångar ligger under kopplat material
  • Riktlinje för flerspråkighet ligger under kopplat material

 

Sammanfattande planering

Mål och insatser för verksamhetsåret 20/21