Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 45

Skapad 2019-10-28 23:02 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Tillsammans skapande med naturmaterial. Barnen gör självporträtt.

Innehåll

Vad? Skapa med naturmaterial. 

Barnen ritar självporträtt. 

Hur? Använda oss av det naturmaterial som barnen har samlat in för att skapa tillsammans.

Barnen får avbilda sig själva. Barnen ser sej själva i en spegel.

Varför/Syfte?  Ge barnen möjlighet att skapa tillsammans med det höstmaterial som barnen samlat in.

Barnen gör ett självporträtt varje termin där vi kan följa barnets utveckling, kroppsuppfattning, pennfattning och ordförråd.

 

Veckan: Vi ritar självporträtt hela veckan

Måndag: Självporträtt

 

Tisdag: Projekt

 

Onsdag: Projekt

 

Torsdag: Projekt

 

Fredag:

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: