Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam- infärgning

Skapad 2019-10-29 07:47 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Svenska Handel Samhällskunskap
Vi tar reda på hur reklam påverkar oss och hur man kan utforma t ex en broschyr?

Innehåll

Vi arbetar med frågor som till exempel varför reklam finns,  olika former av reklam  och vad lsom står i lagen om just reklam.


Vi jobbar bland annat med Konsumentverkets hemsida och med Mediasmart som är ett digitalt läromedel.


Vi utformar skyltar och broschyrer  och diskuterar hur reklam påverkar oss i vardagen.

 

Eleverna får vara med och bestämma hur området ska redovisas.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsidé, marknads- och säljplan.
  Had  -
 • Marknadsföring, säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
  Had  -
 • Exponeringsarbete med hjälp av olika former av säljstödsmaterial, till exempel textade skyltar, flygblad och broschyrer.
  Had  -
 • Digitala och sociala medier i samband med marknadsföring och försäljning.
  Had  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel konsumentköplagen och marknadsföringslagen.
  Had  -
 • Etiska regler i samband med marknadsföring.
  Had  -
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
  Sal  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att beskriva marknadsföring av varor och tjänster. Eleven medverkar i att använda material, utrustning och metoder som används i marknadsföring inom handel. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment i marknadsföring inom handel på ett serviceinriktat sätt.
  Had  E
 • Eleven medverkar i att samtala om samhällsfrågor. När eleven söker information medverkar eleven i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sal  E
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  E
 • Eleven medverkar i att samtala om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information medverkar eleven i att föra resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  E

Matriser

Had Svb Sal
Reklam

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Ny aspekt
Beskriver marknadsföring av varor och tjänster
Ny aspekt
Använder relevanta metoder och material (marknadsföring och handel)
Ny aspekt
Utför arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt (marknadsföring och handel)
Ny aspekt
Samtalar om samhällsfrågor
Ny aspekt
För resonemang om information och källors användbarhet
Ny aspekt
Gör sammanfattningar av texters innehåll
Ny aspekt
För resonemang om texter
Ny aspekt
Samtalar om formellt och informellt språkbruk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: