Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiöverföringsbana

Skapad 2019-10-29 08:59 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Teknik
Du skall i grupp kunstuera ett teknisk system som omvandlar energi mellan olika energiformer.

Innehåll

Teknik för 9A1 och 9A2 - System för att omvandla energi

 

Planering

Energiomvandling”(ett teknikprojekt inte ett slöjdprojekt)Arbeta i grupper med 3 elever men lämna in separat skiss/ritning och processdagbok (loggbok), där blir ni bedömda individuellt”Försök att i möjligaste mån använda befintligt material (gärna hemifrån). Det är processen och inte byggandet som är avgörandeBättre att börja lätt och sedan öka svårighetsgraden än att börja svårt och inte bli färdig.

Detta är en öppen uppgift, där resultatet kommer att bygga väldigt mycket på din egen insats i form av

1) planeringsförmåga(struktur)

2) kreativitet,

3) noggrannhet

4) engagemang

Det kommer att ställas stora krav på din förmåga att fokusera på uppgiften och lösa problem som uppstår under vägen. Men det kommer förhoppningsvis att leda till spännande resultat!

 

Uppdrag: Ni skall bygga ett tekniskt system som visar på omvandlingar mellan energiformer. Minst 3 omvandlingar ska visas, men det är inte nödvändigt att därmed visa 4 olika energiformer, utan det kan alltså t ex handla om omvandlingar från lägesenergi till rörelseenergi tillbaka till lägesenergi o s v. Det ska gå att ta med sig det du bygger. Arbetet redovisas också för klasskamraterna.

För E krävs en färdig produkt enlig ovan men även en skriftlig dagbok (loggbok) där processen beskrivs, i denna dagbok ska också finnas en skiss/ritning(studera gärna kunskapskraven nedan)

I processdagboken skall ”tekniska tankar” dvs. vilka svårigheter och tekniska lösningar som ni stöter på och hur ni löser dem för att nå ett visst syfte med er konstruktion. Ni skall också beskriva energiomvandlingarna samt utvärdera gruppens arbete. Stöd texten med bilder av projektet

Bedömningen(kunskapskrav) av eleven sker i till vilken grad eleven:

1. kan beskriva produkten och hur dess  delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i sin tekniska produkt

2. kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

3. kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

4. gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter som synliggör intentionerna i arbetet.

Matriser

Tk
Energiöverföringsbana

Tekniska systemet

E
C
A
Tekniska systemet
I området har ni konstruerat ett enkelt tekniskt system.
I arbetet har ni konstruerat ett väl utvecklat system.
I arbetet har ni konstruerat ett väl utvecklat och genomarbetat tekniskt system.
Processen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation - teknisk dagbok
Du gör enkla dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: