Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1

Skapad 2019-10-29 09:00 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Välkommen till kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 läsåret 20/21 I planeringen hittar du kursens innehåll, läroplan och uppgifter. Vi kommer under kursens gång att jobba både praktiskt och teoretisk. Denna kurs kommer ge dig kunskaper om att vårda skadade och sjuka djur samt förebyggande sjukvård, hygien, smittspridning och smittskydd.

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift-Hygien och smittskydd

 • Hundens sjukdomar

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för några vanliga skador och sjukdomar hos djur samt för hur de kan förebyggas. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för konsekvenser av felaktig användning av antibiotika i samband med vård och behandling av skadade och sjuka djur. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för termer och begrepp som används inom veterinärmedicin samt använder med säkerhet yrkesmässiga och veterinärmedicinska termer och begrepp.
  Djr  A
 • Eleven redogör utförligt för några vanliga skador och sjukdomar hos djur samt för hur de kan förebyggas. Eleven redogör också utförligt för konsekvenser av felaktig användning av antibiotika i samband med vård och behandling av skadade och sjuka djur. Dessutom redogör eleven utförligt för termer och begrepp som används inom veterinärmedicin samt använder med viss säkerhet yrkesmässiga och veterinärmedicinska termer och begrepp.
  Djr  C
 • Eleven redogör översiktligt för några vanliga skador och sjukdomar hos djur samt för hur de kan förebyggas. Eleven redogör också översiktligt för konsekvenser av felaktig användning av antibiotika i samband med vård och behandling av skadade och sjuka djur. Dessutom redogör eleven översiktligt för termer och begrepp som används inom veterinärmedicin samt använder med viss säkerhet yrkesmässiga och veterinärmedicinska termer och begrepp.
  Djr  E
 • Eleven följer arbetsinstruktioner och vårdar efter samråd med handledare skadade och sjuka djur. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare djurvårdande arbetsuppgifter inom djurens hälso- och sjukvård. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. Dessutom följer eleven aktuella hygienrutiner samt redogör utförligt och nyanserat för hygien, smittspridning och smittskydd i samband med vård av skadade och sjuka djur. Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom området.
  Djr  A
 • Eleven följer arbetsinstruktioner och vårdar efter samråd med handledare skadade och sjuka djur. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare djurvårdande arbetsuppgifter inom djurens hälso- och sjukvård. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. Dessutom följer eleven aktuella hygienrutiner samt redogör utförligt för hygien, smittspridning och smittskydd i samband med vård av skadade och sjuka djur. Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom området.
  Djr  C
 • Eleven följer arbetsinstruktioner och vårdar i samråd med handledare skadade och sjuka djur. Dessutom utför eleven i samråd med handledare djurvårdande arbetsuppgifter inom djurens hälso- och sjukvård. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. Dessutom följer eleven aktuella hygienrutiner samt redogör översiktligt för hygien, smittspridning och smittskydd i samband med vård av skadade och sjuka djur. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom området.
  Djr  E
 • När arbetet är genomfört gör eleven en noggrann och utförlig rapportering och dokumentation av sitt arbete och resultat.
  Djr  A
 • När arbetet är genomfört gör eleven en noggrann rapportering och dokumentation av sitt arbete och resultat.
  Djr  C
 • När arbetet är genomfört gör eleven en enkel rapportering och dokumentation av sitt arbete och resultat.
  Djr  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Djr  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Djr  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Djr  E

Matriser

Djr
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1

F
E
D
C
B
A
Vanliga sjukdomar hos djur
Eleven redogör för några vanliga skador och sjukdomar hos djur samt för hur de kan förebyggas.
 • Djr  -
 • Djr  E
 • Djr  C
 • Djr  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Antibiotika och antibiotikaresistens
Eleven redogör ........ för konsekvenser av felaktig användning av antibiotika i samband med vård och behandling av skadade och sjuka djur.
 • Djr  -
 • Djr  E
 • Djr  C
 • Djr  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Veterinärmedicinska termer och begrepp
Eleven redogör .......för termer och begrepp som används inom veterinärmedicin samt använder med...........yrkesmässiga och veterinärmedicinska termer och begrepp.
Översiktligt Med viss säkerhet
Utförligt Med viss säkerhet
Utförligt och nyanserat Med säkerhet
Dokumentation av arbete
När arbetet är genomfört gör eleven en.... rapportering och dokumentation av sitt arbete och resultat
Enkel
Noggrann
Noggrann och utförlig
Hygien och smittskydd
Eleven följer aktuella hygienrutiner samt redogör.....för hygien, smittspridning och smittskydd i samband med vård av skadade och sjuka djur.
Översiktligt
Utförligt
Utförlig och nyanserad
Praktiskt arbete
Eleven följer arbetsinstruktioner och vårdar... med handledare skadade och sjuka djur. Dessutom utför eleven..... med handledare djurvårdande arbetsuppgifter inom djurens hälso- och sjukvård. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: