👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Eldorado 4B - kap.5

Skapad 2019-10-29 09:36 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta intensivt med multiplikationstabellen i kap 5 i Eldorado.

Innehåll

I Kapitel 5 kommer du att lära dig mer om multiplikation.

 

Mål för området Multiplikation:

 • Eleverna ska med säkerhet behärska begreppet multiplikation och kunna tolka, beskriva och använda multiplikation dels som upprepad addition, dels som mångfaldigande, t.ex. i ett rutsystem.
 • Eleverna ska kunna visa på sambandet mellan multiplikation och addition, samt kunna välja det effektivaste räknesättet i olika situationer.
 • Eleverna ska kunna visa på sambandet mellan multiplikation och division, samt kunna utnyttja denna kunskap t.ex. vid kontrollräkning.
 • Eleverna ska kunna prioriteringsregler för räknesätt som här att multiplikation beräknas före addition och subtraktion, men att en parentes alltid räknas först.
 • Eleverna ska behärska multiplikationstabellerna och kunna generalisera dem att gälla olika talsorter. 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.

Arbeta enskilt och i par med uppgifter i matteboken.

Spela spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte Eldorado 4B

Kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Veta hur addition och multiplikation hänger ihop.
Veta vad multiplikationsuttryck betyder
Skriva uttryck i multiplikation.
Prioritering av räknesätt.
Generalisera tabellkunskaper.
Uppställning multiplikation
Kunna använda miniräknare.
Förstå hur överslagsräkning fungerar.
Förstå hur multiplikation med 10, 100 och 1000 fungerar.