Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering bosniska år8 - läsning

Skapad 2019-10-29 10:07 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 6 Modersmål
Läsning är ett av redskapen för kunskapsinhämtning, så att läsa i olika former är viktigt. Undervisningen i läsförståelse och mötet med nya spännande läsupplevelser ska få dig intresserad av att läsa mer samt lära dig strategier i hur man förstår och tolkar olika texter. Att utveckla sin läsförmåga utifrån sin egen nivå ger förhoppningsvis ett ökat intresse för att läsa både nu och senare i livet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?
Under terminen kommer vi  att läsa/lyssna på skönlitterära böcker på våra ”tyst läsnings-pass”. Vi kommer att ha  högläsning av skönlitterära böcker och prata kring författaren och böckernas innehåll och budskap.
Läsförståelsen kommer vi att träna genom att jobba med olika i en läsförståelsebok. Där läser vi texter från olika genrer och träna olika läsförståelsestrategier. Målet är att förstå vad texten handlar om  bokstavligen, men också kunna tolka textens budskap utifrån ledtrådar i texten och egna erfarenheter.

mål med undervisningen

  • kunna läsa åldersanpassade texter med flyt
  • kunna använda dig av olika metoder för att förstå och tolka olika texter
  • kunna återberätta sammanfattningar av olika texters innehåll
  • kunna tolka olika texters innehåll och berätta om dess budskap

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms genom att du visar att du kan svara på olika slags frågor i läsförståelseboken, testar bl a läsförståelse och läshastighet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: