Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA ,naturvetenskap och teknik för alla

Skapad 2019-10-29 10:09 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Här på Skalbaggen arbetar vi med NTA. Naturvetenskap i förskolan. Vi utmanar barnen i fyra olika grundteman, ljud ,luft, ljus och vatten på ett lustfyllt och lärande sett. Målet är att öka kunskapen kring naturvetenskap och teknik i vardagen.

Innehåll

SYFTE

Syftet är att barnen på ett roligt och lustfyllt sätt ska få uppleva olika naturvetenskapliga och tekniska processer. Vi vill skapa en nyfikenhet hos barnen att ta reda på vad som händer vid olika experiment och utmana dem att ställa hypoteser om vad de tror kommer hända.

METOD

Vi använder oss av NTA- lådor (Ljud, vatten, ljus och luft)

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar vad barnen tror kommer hända vid de olika experimenten, vad som händer och varför. Vi samtalar och reflekterar tillsammans. Vi kommer även dokumentera i Skalbaggens lärlogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: