Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden-Istiden åk 3

Skapad 2019-10-29 10:22 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Bild

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under några veckor på vårterminen arbetar vi med jordens utveckling från Big Bang t.o.m. istiden. Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt. Vi väver samman ämnena SO, No, svenska och bild.

Syfte (långsiktiga mål)

I arbetsområdet skall du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 

 • veta att jordens utveckling ägde rum under mycket lång tid.
 • känna till livets uppkomst och utveckling på jorden.
 • återberätta fakta om valfri dinosaurie.
 • läsa en enkel faktatext och använda sig av innehållet.
 • skriva en enkel faktatext där innehållet klart framgår.
 • delta i samtal och diskussioner inom ämnesområdet.
 • veta hur inlandsisen påverkade miljön
 • veta att isräfflor, rullstensåsar, jättegrytor och flyttblock är spår från inlandsisen

 

Undervisning och arbetsform

Du kommer att få:

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter
 • skriva enkla faktatexter
 • leta efter spår från urtid eller istid i närmiljön
 • diskutera och återberätta
 • gemensamma genomgångar

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av dina nya kunskaper när du skriver texter och i samtal och diskussioner.
 • läsa och förstå enkla faktatexter samt instruktioner.
 • skriva egna faktatexter.
 • återberätta. 
 • delta i samtal kring urtid och istid.
 • kunna förklara utvecklingen under de olika tidsepokerna
 • kunna förklara och nämna några exempel på spår som inlandsisen lämnat efter sig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: