Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el - NTA

Skapad 2019-10-29 10:26 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik
Kretsar kring el är ett tema där det kretsar kring elektricitet och hur den fungerar. Du kommer att få arbeta både praktiskt, läsa fakta och se på film.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 • Vi diskuterar hur det var förr innan vi hade el och hur det är idag.
 • Vi resonerar om hur energikällor och elektriska föremål förändrats över tid.
 • Vi diskuterar energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, naturen och samhället.
 • Du undersöker hur man får en lampa att lysa.
 • Du lär dig felsöka och förstå varför lampor inte lyser.
 • Du kopplar kretsar och gör systematiska undersökningar.
 • Du ska skriva hypoteser och dokumentera ditt arbete i text och bild.
 • Du får träna på begrepp som hör till området såsom t.ex. sluten krets, ledare och isolator.
 • Vi ser på film och läser fakta texter.

 

 

Bedömning:

 • Du ger exempel på energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Du ska kunna göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar.
 • Du använder utrustning på ett säkert sätt.
 • Du visar vad du kommit fram till i ord och bild.
 • Du ska kunna beskriva elektriska kretsar och varför de fungerar eller inte fungerar.
 • Du använder begrepp på ett bra sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
NTA-Kretsar kring el.

Enkelt
Utvecklat
Välutveclat
Använda utrustning
Du behöver stöd för att kunna använda utrustningen.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Genomföra undersökningar
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar för det mesta genomföra undersökningar, kan behöva något stöd
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar.
Dokumentera
Du behöver lärarstöd med dokumentation.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet mest i bild, skisser.
Du gör dokumentationer av arbetet med skisser och text där arbetet är relativt väl synliggjort.
Du gör dokumentationer av arbetet med skisser och text där intentionen med arbetet är väl synliggjort. Du kan ge förslag på förbättringar.
Begrepp
Du använder ord och begrepp slumpartat.
Du känner till flera begrepp och använder dem på rätt sätt.
Du känner till alla begrepp och använder dem oftast på rätt sätt.
Du kan alla begrepp, förstår dem och använder dem rätt. Du kan förklara sambanden mellan begreppen.
Energikällor, energianvändning
Du behöver stöd för att föra resonemang om energikällors för-och nackdelar.
Du kan förklara och ge exempel på någon energikälla och dess för-och nackdelar och hur det hänger ihop med energianvändningen.
Du kan förklara och ge exempel på några energikällor och dess för-och nackdelar och hur det hänger ihop med energianvändningen.
Du kan förklara och ge exempel på flera energikällor och dess för-och nackdelar och hur det hänger ihop med energianvändningen. Du kan förklara likheter och skillnader mellan energikällorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: