Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan - sinnena år 3

Skapad 2019-10-29 10:27 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska kunna namnge våra 6 sinnen och berätta om vad de används till.

Innehåll

Syfte

Kunna berätta om våra 6 sinnen. Vilka de är och hur vi använder dem.

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Kommunikativ förmåga 

Eleven kan berätta om  de olika sinnena vi har.

Jag kan vilka sinnen vi har och hur vi använder dem.

 

Kommunikativ förmåga 

Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.

Jag kan skriva ner mina undersökningar i en labbrapport.

 

Begrepps- förmåga 

Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.

Jag använder mig av rätt ord/begrepp som handlar om sinnen.

 

Begrepps- förmåga

Eleven kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Jag kan förklara mina undersökningar för en kompis.

 

Matriser

NO
Öllsjöskolan - sinnena år 3

Rubrik 1

  • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikativ förmåga
  • NO   3
Jag behöver träna på att kunna vilka sinnen vi har.
Jag har godtagbara kunskaper om något av våra sinnen och hur vi använder det.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om våra sinnen och hur vi använder dem.
Kommunikativ förmåga
  • NO   3
Jag behöver träna på att skriva ner mina undersökningar i en labbrapport.
Jag har godtagbara kunskaper för att skriva enkla texter om mina undersökningar i en labbrapport.
Jag har mer än godtagbara kunskaper för att skriva texter om mina undersökningar i en labrapport.
Begreppsförmåga
  • NO   3
Jag behöver träna på ord/begrepp som handlar om sinnen.
Jag har godtagbara kunskaper och kan någt ord/begrepp som handlar om sinnen.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om ord/begrepp som handlar om sinnen.
Begreppsförmåga
  • NO   3
Jag behöver träna på att förklara mina undersökningar för en kompis.
Jag har godtagbara kunskaper och jag kan förklara någon undersökning för en kompis.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan förklara mina undersökningar för en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: