Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matspjälkningen + Livets Kemi - åk 8, HT19

Skapad 2019-10-29 10:29 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Det är viktigt att vi känner till vår kropp och hur den fungerar för att vi ska kunna vara rädda om den och må bra. Kroppen ska fungera hela livet och vi måste förstå när kroppen signalerar att den inte mår bra. Vi kommer att ha ett läxförhör varje vecka där du kan visa din kunskap på en grundläggande nivå.

Innehåll

 Powerpoints:

Kolhydrater: https://docs.google.com/presentation/d/1G8PnTtZF28GBjXdL5Sm3xwqY8_bmoy_7Vj7GLO6k9T0/edit?usp=sharing

Protein: https://docs.google.com/presentation/d/1275Hbn-NRIOLZ3EPjyEU9AxZ-PMlVN2Tta0e4BNB5e8/edit?usp=sharing

Fett: https://docs.google.com/presentation/d/1RzmCuZqltPK9ik3Kedyu0gjtbdBdvsle8ipaJHgAZSY/edit?usp=sharing

 

Vecka 47-49  - Matspjälkningen + syror och baser

 Mål:

Veta vilka organ som ingår i matspjälkningssystemet samt dess funktioner. (bi)

 Enzymer, katalysatorer, syror och baser 1 (ke)

 

Laborationer:

Andas ut - demo/intro

Blanda en syra och en bas (övning)

Magsyra - neutralisation (bedömning)

 

Studi:

https://app.studi.se/l/matspjaelkningen-fraan-munnen-till-magen

https://app.studi.se/l/matspjaelkningen-tarmarna

https://app.studi.se/l/surt-basiskt-och-neutralt

https://app.studi.se/l/ph-skalan

 

 

Vecka 2 - fotosyntes och cellandning + Start näringsämnen 

 - (Repetera) fotosyntes/cellandning.

Mål: Förstå sambandet mellan fotosyntes och cellandning. 

Studi: 

https://app.studi.se/l/matvanor

https://app.studi.se/l/naeringsaemnen

https://app.studi.se/l/naeringsaemnen?subject=64359

 

 

V. 3-4 - Kolhydrater

Mål:

-Kunna redogöra vad kroppen använder kolhydrater till.

- Kolhydraternas uppbyggnad.

- Ge exempel på några enkla och sammansatta sockerarter.

- Ge exempel på sötningsmedel och dess effekter.

- Skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater.

 

 Laborationer:

- Trommers prov

 

Studi:

https://app.studi.se/l/kolhydrater-i-maten

 https://app.studi.se/l/enkla-sockerarter

https://app.studi.se/l/sammansatta-sockerarter

 

 

V.4 - Fetter

Mål:

- Kunna redogöra för vilken funktion fett har i kroppen

- Beskriva hur ett fett är uppbyggt

- Förklara skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat

 

Studi:

https://app.studi.se/l/fetter-i-maten

https://app.studi.se/l/fetter-aer-estrar

https://app.studi.se/l/maettat-och-omaettat-fett

 

V. 5 - Proteiner och vitaminer/mineraler

Mål:

- Kunna redogöra för vilka funktioner protein har i kroppen.

- Förklara hur ett protein är uppbyggt.

- Redogöra för vilka födoämnen som innehåller protein.

- Redogöra för några vitaminer, i vilka livsmedel de finns och vad de används till

- Redogöra för några mineralämnen och vilken funktion de har i kroppen

Lab: Vi undersöker proteiner

 

Studi:

https://app.studi.se/l/protein-i-maten

https://app.studi.se/l/proteiner-byggs-av-aminosyror

 

https://app.studi.se/l/vitaminer

https://app.studi.se/l/mineraler

 

 

Arbetsmaterial:

Padlet - https://padlet.com/sofia_kb49/658k5qsc0c87

PowerPoint: https://borlange-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/matilda_lundell_borlange_se/EbAQKHmRJadDvqP4LDv-UYIB2JfE57rJyzUXOSy4dSTTuQ?e=iNgIOW

 

Kemi Direkt, kapitel 4 - Livets Kemi s.

Länkar:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS7455

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS7456

 https://urskola.se/Produkter/168196-Fatta-fakta-Naring

 

Gamla NP -17, uppgift A2

NP-17, A1 uppgift 1

NP-13, 

Uppgifter

  • Lab. v. 48: Blanda en syra och en bas

Matriser

Bi Ke
Kemi/Bi 9 - Livsmedel och matspjälkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp, modeller och teorier
Förmågan att använda kemins och biologions begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i naturen och samhället
  • Ke
Har grundläggande kunskaper om livsmedel, matspjälkning och kopplingen till miljön. Använder till viss del begrepp och teorier korrekt.
Har goda kunskaper om livsmedel, matspjälkning och kopplingen till miljön. Använder till begrepp och teorier på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om livsmedel, matspjälkning och kopplingen till miljön. Använder till begrepp och teorier på ett väl fungerande sätt.
Diskussion
Förmågan att använda kunskaper i kemi och biologi för att resonera och dra slutsatser.
  • Ke
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska och biologiska processer i kroppen och naturen
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska och biologiska processer i kroppen och naturen.
Kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska och biologiska processer i kroppen och naturen.

Bi Ke
Planera, genomföra och dokumentera en systematisk undersökning

Planering och genomförande

Lägre nivå ---------
-------------------------
-------------------------
-----------Högre nivå
Planering
Kan ej planera en undersökning från början till slut.
Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Genomförande
Kan ej genomföra en laboration från början till slut.
Kan genomföra en laboration från början till slut men behöver visst stöd.
Kan genomföra en laboration från början till slut. Arbetar delvis systematiskt och noggrant.
Kan genomföra en laboration från början till slut. Systematiskt och noggrant, resultatet blir tillförlitligt.

Dokumentation

Lägre nivå ---------
-------------------------
-------------------------
-----------Högre nivå
Hypotes
Hypotes saknas.
Anger hypotes. Försök till teori, dvs. en enkel förklaring.
Väl utvecklad hypotes, dvs. tydlig koppling till fakta och teori.
Resultat
Det framgår inte vad som hände.
Det finns med en enkel beskrivning av vad som hände.
Det finns med fler beskrivningar av vad som hände och någon är noggrant beskrivet.
Det finns med flera beskrivningar och samtliga är noggrant beskrivna.
Analys/Slutsats
Det framgår inte varför resultatet blev som det blev.
Det finns med något försök till förklaring om vad som hänt. Förklaringen är felaktig.
Det finns med en förklaring, till viss del kopplad till modeller och/eller teori.
Det finns egna förklaringar som är korrekta som är kopplade till modeller och teori.
Förbättring/Utveckling
Saknas.
Ger något enstaka förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Ger förslag på någon förbättring samt hur undersökningen kan utvecklas.
Begrepp
Naturvetenskapliga begrepp saknas.
Använder något begrepp men utan förklaring.
Använder några begrepp och några är förklarade.
Använder många begrepp och alla har en förklaring.

Bi Ke
Kemi - fotosyntes/cellandning + kolhydrater

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Resonera kring fotosyntes/cellandning och dess samband samt kolhydraters påverkan.
Begrepp
Förmåga att använda och förstå begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: