👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text/Fakta text

Skapad 2019-10-29 10:30 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi att titta närmare på beskrivande texter. Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter ser ut, vilka typer av ord som används och hur strukturen är uppbyggd. I slutändan kommer vi att skriva egna faktatexter.

Innehåll

 

Undervisning

 

Du kommer att få höra och läsa olika beskrivande texter och få diskutera vad i texten som är specifikt,
 
Du kommer att få tydliga genomgångar om hur en beskrivande text är uppbyggd; rubrik, ämne, underrubriker, sant, ingen
författarröst, syfte att lära samt vilka typer av ord och tempus som är vanligt förekommande.
Du kommer att få läsa  beskrivande texter och vi kommer att jämföra strukturen i dessa.
Tillsammans kommer vi sedan att samla information om något för att sedan i par öva på att skriva en beskrivande text, efter det kommer
du på egen hand få söka information om något för att skriva en egen beskrivande text om detta.
 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • Den beskrivande text du skriver.
 • Ditt deltagande i lektionsarbete och diskussioner.

I arbetsområdet bedöms din förmåga att…

Med egna ord skriva en text med strukturen hos en beskrivande text och ämnesspecifika begrepp.
Känna igen och kunna beskriva en beskrivande text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6