Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 19/20

Skapad 2019-10-29 10:44 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 3 Engelska
Tidigare har vi lyssnat mycket på engelska, sjungit och använt både spel och pussel. I trean tränar vi ännu mera på att prata, läsa och skriva engelska ord och enkla meningar. Good luck!

Innehåll

Undervisning

Vi kommer som tidigare, att arbeta mycket med att lyssna på och tala engelska men också att läsa och skriva enkla ord och meningar.

Vi arbetar med områden som är bekanta för eleverna. I undervisningen använder vi sagor, sånger, spel, film mm för att utöka ordförrådet och förståelsen för engelskt tal.

Vi har morgonsamling på engelska vid flera tillfällen i veckan, sk "English morning", för att träna på olika tidsuttryck och väder. I början av läsåret ansvarar två elever för detta varje vecka. En frågar och en svarar. Övriga elever i klassen härmar och säger efter i kör. Så småningom kan alla ställa frågor till kamrater och svara på rätt fråga. 

Under engelsklektionerna försöker vi att använda engelska så mycket som möjligt. Eleverna tränas i att förstå talad engelska på sin nivå genom att lyssna till andra och få möjlighet att fritt uttrycka sig på engelska. Fokus ligger på att verkligen försöka förstå varandra. 

 

Under läsåret bedöms hur du utvecklar din förmåga att:

- känna igen och kunna uttrycka flera ord och fraser, exempelvis inom områdena; colours, animals, family, the alphabet, numbers, the body, clothes, weather, food, home, time, hobbies and feelings.

- använda de ord och meningar vi arbetat med och kunna uttrycka enkla fraser som t ex "My name is...", "I like...", "This is...", samt ställa frågor som t ex "What is your...?", "What do you think about...?"

- delta aktivt vid morgonsamlingar, English morning, med dagar, månader, årstider och väder.

- förstå tydligt talad engelska när någon annan pratar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: