Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykeln

Skapad 2019-10-29 10:51 i Björkås särskola Ludvika
Cykeln
Grundsärskola 3 – 6 Teknik
Vi studerar och lär oss om den fantastiska uppfinningen cykel.

Innehåll

Vi studerar hur en cykel fungerar.

Vi tar reda på olika tekniska klurigheter som finns på en cykel.

Vi går igenom hur en säker cykel ska vara.

Cykelns historia genom tiderna och hur den påverkat människan är något vi studerar närmare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik år 6

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **något** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **delvis fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan utforma **enkla** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **välutvecklade** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **delvis fungerande** sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven **medverkar** i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra **enkla** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan **bidra** till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: