Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barnkonventionen i olika länder ht-19

Skapad 2019-10-29 11:03 i Kiaby skola Kristianstad
Vi kommer att arbeta med FN och jämföra hur de mänskliga rättigheterna följs i olika länder.
Grundskola F – 6 SO (år 1-3)
Vi kommer jobba med FN inför en gemensam FN-dag hela skolan tillsammans. Varje klass jobbar med 1-2 länder utifrån vissa punkter och därefter jämför vi skillnader-likheter mellan olika länder utifrån de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

-  kunna berätta vad FN:s förkortning står för och vad de jobbar för.

- kunna ge exempel på barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

- kunna jämföra hur barn i andra länder har det med hur du har det.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • titta på filmer/power point,besök av FN-soldat
 • diskutera tillsammans.
 • varje klass fördjupar sig i ett eller två länder och sedan gör vi en jämförelse under FN-dagen hur de olika länderna har det med mat, utbildning, sjukvård, boende och hur barnkonventionen följs.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

- muntligt berätta om vad FN:s förkortning står för

- muntligt berätta två olika exempel på barns rättigheter.

- Kortfattat beskriva hur barnkonventionen följs i det land man fördjupat sig i.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

- muntligt berätta om vad FN jobbar med.

- muntligt berätta och ge  exempel på fler än två rättigheter för barn 

- Utförligt återberätta om det land du fördjupat dig i - mat, utbildning, sjukvård, boende och hur barnkonventionen följs. Kunna jämföra mellan olika länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3

Matriser

SO
FN och barnkonventionen

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
Du kan berätta om några mänskliga rättigheter.
Du kan berätta om några mänskliga rättigheter och resonera kring dem.
Aspekt 1
Du kan berätta olika exempel på hur barns rättigheter kan se ut i skolan och hemma.
Du kan berätta exempel på hur barns rättigheter kan se ut i skolan och hemma som du själv kommit på.
Ny aspekt
Du ritar bilder på saker som skiljer sig och som är likt för ett barn som bor i Sverige och ett barn som bor i ett annat land.
Ny aspekt
Du kan berätta om vad bilden visar.
Du berättar utförligt om skillnaderna och likheten på din bild
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: