Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska F-3

Skapad 2019-10-29 11:03 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola F – 3 Svenska
Svenska 1-3. Pedagogisk planering i ämnet svenska årskurs 1-3.

Innehåll

Pedagogisk planering

Dessa mål utgår arbetet ifrån:

Skolan skall sträva efter att varje elev

 • utvecklar tillit till sin egen förmåga

 • lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

 • genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang.

 • att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd.

 • kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter (år 5

Mål för arbetsområdet

Du ska

 • skriva berättelser med tydlig handling

 • skriva meningar med stor bokstav och punkt (eller annat skiljetecken)

 • kunna stava ord som du ofta använder 

 • skriva med beskrivande ord

 • använda ett varierat språk

 • rita bildserier

 • kunna läsa elevnära texter

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • skriva/rita berättelser där det går att följa handlingen.

 • att använda ett varierat språk i dina berättelser. (åk. 3)

 • att använda beskrivande ord i dina berättelser. (åk. 2-3)

 

Du kommer att få

 • skriva berättelser

 • träna stavning på olika sätt

 • samtala med varandra i coop-grupper

 • läsa böcker

 • lyssna på skönlitteratur, berättelser och sagor

 • lyssna på kamraters berättelser

 • hjälpa kamrater med texter (kompisfeedback)

 • Samtala om texters innehåll 

Du ska få undervisning i

 • hur du kan skriva/rita berättelser med inledning, händelse och slut

 • hur du skriver meningar och använder stor bokstav och punkt

 • ordkunskap, stavning

 • att lyssna till olika typer av texter

 • att läsa olika typer av texter

 • att skriva dikter
 • att ge och ta emot kompisfeedback

 

Så här får du redovisa

Du får skriva/rita berättelser/faktatexter med tydlig handling, beskrivande ord och ett varierat språk. 

Muntliga berättelser och redovisningar av texter inför mindre grupper.

Rita inre bilder under högläsning för att visa din läsförståelse samt begreppsförståelse.

Arbeta i grupp och visa att du kan lyssna samt komma med egna åsikter som gynnar gruppens arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: