Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan Svenska tala, lyssna och samtala år 3

Skapad 2019-10-29 11:05 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska utveckla din kommunikativa förmåga.

Innehåll

Syfte: Jag ska utveckla min kommunikativa förmåga.

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Kommunikation

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse

Jag kan berätta och förklara olika sorters texter.

 

Kommunikation

Dessutom kan eleven ge enkla muntliga instruktioner.

Jag kan ge instruktioner till en kompis.

 

Kommunikation

Dessutom kan eleven ta enkla muntliga instruktioner

Jag kan ta instruktioner.

 

Kommunikation

Eleven kan återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Jag kan återberätta innehållet från faktatexter.

 

Kommunikation

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor

Jag kan prata och ställa frågor  om olika ämnen.

 

Kommunikation

Eleven kan  ge kommentarer

Jag kan förklara för andra. 

 

Kommunikation

Eleven  kan framföra egna åsikter.

Jag vågar säga mina åsikter

 

Kommunikation

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Jag kan berätta och beskriva  saker jag har varit med om.

 

Kommunikation

Analys

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Jag kan diskutera om olika texters budskap.

 

Analys

Relatera budskap i texterna till egna erfarenheter.

Jag kan berätta mina erfarenheter utefter det jag har läst.

 

Kommunikation

Metakognitiv

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter

Jag kan förbättra mina och andras texter utefter olika åsikter.

 

Matriser

Sv SvA
Öllsjöskolan Svenska tala, lyssna och samtala år 3

Rubrik 1

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3   Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3   Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3   Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att berätta och beskriva saker jag har varit med om.
Jag har godtagbara kunskaper att berätta och beskriva saker jag har varit med om.
Jag har mer än godtagbara kunskaper att berätta och beskriva saker jag har varit med om.
Analysförmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att diskutera om olika texters budskap.
Jag har godtagbara kunskaper och kan diskutera om olika texters budskap.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan diskutera om olika texters budskap.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att berätta om mina erfarenheter utefter det jag har läst.
Jag har godtagbara kunskaper och kan berätta om mina erfarenheter utefter det jag har läst.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan berätta om mina erfarenheter utefter det jag har läst.
Metakognitiv förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att förbättra mina och andras texter utefter olika åsikter.
Jag har godtagbara kunskaper att förbättra mina och andras texter utefter olika åsikter.
Jag har mer än godtagbara kunskaper att förbättra mina och andras texter utefter olika åsikter.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att berätta och förklara olika sorters texter.
Jag har godtagbara kunskaper för att berätta och förklara olika sorters texter.
Jag har mer än godtagbara kunskaper för att berätta och förklara olika sorters texter.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att ge och ta instruktioner tillsammans med en kompis.
Jag har godtagbara kunskaper i att ge och ta instruktioner tillsammans med en kompis.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att ge och ta instruktioner tillsammans med en kompis.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att återberätta innehållet från faktatexter.
Jag har godtagbara kunskaper i att återberätta innehållet från faktatexter.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att återberätta innehållet från faktatexter.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att prata och ställa frågor om olika ämnen.
Jag har godtagbara kunskaper i att prata och ställa frågor om olika ämnen.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att prata och ställa frågor om olika ämnen.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att förklara för andra.
Jag har godtagbara kunskaper när jag förklarar för andra.
Jag har mer än godtagbara kunskaper när jag förklarar för andra.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag behöver träna på att våga säga mina åsikter.
Jag har godtagbara kunskaper och vågar säga mina åsikter.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och vågar säga mina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: