Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering slöjd

Skapad 2019-10-29 11:10 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola F – 6 Slöjd
Under denna terminen kommer vi att arbeta med olika arbetsområden. Syftet är att du utvecklar kunskaper om material, hantverkstekniker och miljöaspekter. Genom de olika arbetsområdena kommer du få möjlighet att bli bättre på att utveckla idéer, framställa föremål och agera miljömedvetet. Vi ska lära oss om lapptäckets historia, sen ska vi sy något i enkel lappteknik. Vi ska även prova på en garnteknik. Sticka eller virka något litet.

Innehåll

Terminsplanering i slöjd årskurs 5

Inför varje arbetsområde kommer du få mer information om vad vi ska jobba med, vilka tekniker vi ska använda samt vad vi ska bedöma och hur. Du kommer också dokumentera din slöjdprocess från idé till resultat, samt reflektera kring ditt arbete och resultat.

Målet med undervisning i slöjd är att utveckla din förmåga...

 • att formge och framställa föremål med hjälp av material och med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet och utifrån miljöaspekter
 • att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
 • att använda slöjdspecifika ord och  begrepp när du berättar och beskriver

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan presentera dina idéer till slöjdarbete och bidra med förslag till hur du kan utveckla ditt arbete
 • du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du gör slöjdarbeten av olika slag
 • du kan visa att du känner till hur dina val kan påverka miljön
 • du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När lärarna lyssnar på dig, ser hur du arbetar och tittar på det du gjort, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

Vi tittar på många delar i slöjdprocessen -   dina idéer, din arbetsprocess och resultat - alla delar är viktiga vid bedömning i slöjden.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi bl.a arbeta med följande under denna terminen:

Du kommer att få lära dig om olika material – hur man gör dem, var man gör dem och hur de påverkar miljön.

Vi kommer tillsammans att undersöka vad man kan göra och hur.

Samtidigt som du arbetar med detta kommer du att få lära dig om olika hantverkstekniker, redskap och verktyg.

Du kommer att få dokumentera ditt arbete från början till slut genom att skriva och skissa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: