Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Vatten

Skapad 2019-10-29 11:16 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområde om luft och vatten åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden. Visste du att det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år?

Innehåll

Målet med undervisningen (Vad?)

Det här ska du lära dig:

 • egenskaper hos vatten
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp
 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar och experiment
 • begrepp: kretslopp, syre, koldioxid, vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera, densitet, sötvatten, saltvatten

 

Så här ska vi arbeta under temat, aktiviteter (Hur?) 

Du får lära dig genom att:

 • se film om vatten, bland annat från sli.se
 • göra en bild över vattnets kretslopp
 • läsa och lyssna till faktatexter
 • samtala och delta i diskussioner om vatten 
 • skriva fakta om vatten, exempelvis egenskaper och människor, djur och naturs behov av vatten 
 • roliga aktiviteter från stockholmvatten.se med olika diskussionsfrågor, berättelser och experiment om vatten (https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/skola/pdf/ak123/lararhandledning-ak123.pdf)

 

Detta ska bedömas (Varför?)

Du får visa vad du kan genom att:

 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • berätta om några viktiga egenskaper hos vatten 
 • du kan använda begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem
 • du kan berätta om vattnets kretslopp med hjälp av bilder
 • använda dig av de ord och begrepp som hör till arbetsområdet 
 • skriva enklare faktatexter

 

Lektionernas olika tema :

Vattnets kretslopp

Vattnets former och egenskaper

Människan och vatten

Experiment med vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: