Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om mitt hemland

Skapad 2019-10-29 11:18 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Under fem veckor kommer vi arbeta med " Tema om mitt hemland"
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vad är identitet? Vad är kultur? Att lämna sitt hemland medför stora förändringar i en människas tillvaro, livs och identitet. Det är också en fördel att kunna prata flera språk, ha kunskaper om flera kulturer.

Innehåll

Mål

När du arbetar med det här ska du kunna

 • förklara vad identitet och kultur är.
 • söka fakta om ditt hemland.
 • att jämföra  likheter och skillnader mellan ditt hemland och Sverige.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med

 •  att läsa och gå i genom texten tillsammans.
 • att söka fakta på nätet men att fråga era föräldrar
 • att arbeta med olika uppgifter.
 • att lyssna på  olika typer av somalisk musik och se skillnaden mellan olika somaliska dans .

avsluta med att varje elev ska göra en presentation om särskild område i den somaliska kultur.

Bedömning

 • ord och begrepp inom område.
 • inlämningsuppgifter
 • Skriva en fakta text 
 • Jämföra ditt hemland med Sverige.
 • visa din kultur genom musik eller dans.

 Arbetet ska redovisas i form av  - Collage med text och bild - muntlig redovisning - diskussioner - test - dans - musik.

Uppgifter

 • Powerpoint Presentation om identitet och kulturmöte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: