Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antimobbning

Skapad 2019-10-29 11:20 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att skapa reklamfilmer som har ett antimobbning-tema.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna föra ett samtal angående ämnet, ställa frågor och säga vad du tycker
 • kunna hålla i en muntlig redovisning med en inledning, ett bra innehåll och en avslutning
 • jämföra reklamfilmer från förr och nu
 • utveckla idéer i bildskapande (filmen) som för arbetet framåt

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • diskutera och prata om mobbning
 • öva på att argumentera och diskutera gällande våra egna åsikter på ett bra sätt
 • skapa filmer
 • arbeta i grupp
 • titta på olika typer av reklamfilmer, förr och nu

Bedömning

 • Du visar att du når målen genom att:

  • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
  • du deltar aktivt i din grupp
  • filmen ni ska göra innehåller de viktiga punkterna som finns med i uppgiften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Antimobbing

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Samtala
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna säga vad du tycker om saker som du känner till.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redogörelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna hålla en redovisning (film). Du har svårt att anpassa innehållet till de som lyssnar/tittar.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning (film) med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar innehållet till de som lyssnar/tittar och budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning (film) med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar innehållet till de som lyssnar/tittar och budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning (film) med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar innehållet till de som lyssnar/tittar och budskapet på ett mycket bra sätt.
Resonemang och koppling
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna diskutera kring innehåll och funktion i bilder från förr och nu.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Presentera bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du behöver hjälp och stöttning med att redovisa och anpassa dina bilder till budskap och situation
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Utveckla idéer
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna välja ett arbetssätt som leder arbetet med att skapa bilder framåt.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: