Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 3 VT21

Skapad 2019-10-29 11:25 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 3 Slöjd
Den här terminen kommer vi att arbeta med de vanligaste och enklaste handverktygen och olika tillverkningstekniker. Samt arbeta med enklare maskinkännedom. Vi kommer att fokusera mycket på noggrannhet, tålamod, initiativförmåga och hjälpsamhet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet för åk 3 är att alla skall

Bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden

Prova på att slöjda med redskap, verktyg, material, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål

Träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt

Kunna följa enkla instruktioner

Arbeta med noggrannhet och tålamod

Vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden

Så här ska vi arbeta

Vi har gemensamma genomgångar av planering.
Vi har gemensamma genomgångar av olika basfärdigheter.
Vi kommer att reflektera över det färdiga arbetet både muntligt och skriftligt.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • planera och genomföra arbetet
 • hantera redskap och tekniker
 • lösa problem och ta initiativ i arbetet
 • värdera och dokumentera ditt arbetssätt och resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: