Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomkemi Del1 Ht19/Vt20

Skapad 2019-10-29 11:27 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Atomer och Joner: Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper. Vissa ämnen bildar jonföreningar och andra bildar molekylföreningar. Kemikursen i åk.9 är Tvådelad: Atomkemi 1: Grundkurs om Atomer, Joner och Kemiska bindningar. Atomkemi 2: Redox-reaktioner och Metaller.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):
 
 • Kunna berätta hur en atom är uppbyggd, dvs protoner, neutroner och elektroner samt kunna några kännetecken hos dessa.

 • Kunna berätta om atommassa och atomnummer.

 • Förklara hur atomer bildar joner.

 • Förklara vad som gör att en jon är positiv eller negativ.

 • Känna till vad som skiljer en atom från en jon.

 • Kunna förklara jonbindning och molekylbindning.

 • Förklara och exemplifiera hur olika joner bildar föreningar med varandra.

 • Kunna bestämma om en lösning innehåller joner.

 • Veta vad periodiska systemet är och kunna beskriva det med olika grupper och perioder.

 • Känna till vetenskapsmannen Niels Bohr och hans bidrag till atommodellen.


Begreppsordlista:

 • Atom
 • Proton
 • Neutron
 • Elektron
 • Valenselektron
 • Atommassa
 • Elektronskal
 • Atomnummer
 • Atommodell
 • Molekylbindning
 • Jon
 • Jonbindning
 • Metallbindning
 • Periodiska systemet
 • Period
 • Grupp

 

Arbetssätt:

Vi jobbar med grunderna i atomkemi v. 49 - 3:

 

Lyssna på ljudbok (spektrums hemsida)

Länk: https://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/

 

Bedömning:

Ditt aktiva deltagande under lektionstid

Startuppgifter

Filmfrågor

Inlämningsuppgift v.8 (2020) - När vi läst båda kurserna Atomkemi 1 och Atomkemi 2.

 

Hur är det med atomer och molekyler?

Å hur var det med joner och jonföreningar?

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Sammanfattning Kemiska Bindningar

 • Filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Matris Atomkemi 1

E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillko.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillko.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: