Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs & skriva

Skapad 2019-10-29 11:28 i Valhallaskolan Halmstad
Grundsärskola 1 – 3 Svenska
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla din läs - och skriv förmåga. Vi kommer att läsa och skriva enkla ord och texter samt att kommunicera i tal/tecken. Vi kommer även att lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå det du läser.

Du ska utveckla din kunskap om hur skriftspråket är uppbyggt samt använda skrivverktyg med talsyntes.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • kunna forma alla bokstäver både stora och små.
 • kunna alla bokstäver och olika ljud.
 • kunna läsa enkla ord och en enkel text.
 • kunna förstå det du har läst
 • kunna skriva en enkel text både på iPad och för hand
 • kunna börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt.
 • kunna tala/teckna och lyssna för att föra ett samtal om ett givet ämne.

Undervisning och arbetsformer

 Vi gör olika övningar på Ipad, dator, arbetsböcker och på tavlan, både tillsammans och individuellt. Utifrån din utvecklingsnivå tränar du på att:

 • lyssna efter bokstavsljud enskilt och tillsammans
 • leta efter en särskild bokstav/ bokstavsljud
 • läsa med en vuxen eller för en vuxen, läsa med en kamrat eller för en kamrat och lyssna på när någon läser för dig
 • läsa böcker själv  samt visa att du har förstått bokens innehåll
 • lyssna på böcker, prata om bokens innehåll
 • skriva gemensamma texter
 • bidra till att skriva en text med ett bestämt innehåll t e x dagbok, berättelser, brev, enkla faktatexter gemensamt. 
 • skriva texter med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt

      

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: