Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik ht åk 3

Skapad 2019-10-29 11:34 i Kristinedalskolan Stenungsund
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik på olika sätt. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A både som bok och digital men även annat materialet. Vi kommer också samtala en hel del om matematik och lära oss nya begrepp/ord i matematiken. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Mål för eleven (Vad ska jag kunna?)

Du ska kunna

Taluppfattning, addition och subtraktion:

- Talen 0-1000
- Addition och subtraktion med uppställning
- Växling över 0
- Uppställning med flera termer

Multiplikation:

- Sambandet mellan addition och multiplikation
- Multiplikationstabellerna 2 till 9
- Kommunikativa lagen vid multiplikation
- Multiplicera med 10 och 100

Problemlösning och multiplikation:

- Prioriteringsregeln
- Strategier för problemlösning
- Multiplikation med uppställning
- Lösa problem med olika räknemetoder

Division och proportionalitet 

- Division, delningsdivision och innehållsdivision
- Att skriva division
- Division med rest
- Sambandet mellan division och multiplikation
- Proportionalitet
- Skala

Undervisning (Hur ska vi arbeta?)

Du kommer få arbeta i din mattebok, laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning. Du få mängdträna och befästa det du tidigare lärt dig!

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen, efter dina resultat på diagnoserna och prov samt hur du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

Uppgifter

  • Terminsplanering favoritmatte 3A

Matriser

Ma
HT Åk 3 Matematik

Taluppfattning och tals användning

  • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
påväg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Du är osäker på talen upp till tusen.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
Du ska kunna dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är osäker på hur talen är uppbyggda. Kan ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är säker på positionssystemet och kan använda dina kunskaper när du räknar ut högre tal.

  • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  1-3  
påväg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-10
Du kan tabellerna med hjälp av konkret material.
Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. ex. tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
Du har automatiserat tabellerna.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 2, 5 och 10.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och använder ibland multiplikation som lösningsmetod vid division.
Du ska kunna skriftlig huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång men använder bara en strategi till uppgifterna.
Du är säker på addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång och använder den strategi som är lämplig till uppgiften.
Du ska kunna uppställning med addition med minnessiffra upp till 1000
Du kan addition med minnessiffra med övergång på tiotal och hundratal med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan addition med övergång på tiotal och hundratal. t.ex. 358+224
Du är säker på addition med övergång på tiotal- och hundratalsövergångar med flera minnessiffror och tal t.ex. 196+234+498
Du ska kunna uppställning i subtraktion med växling upp till 1000
Du kan subtraktion med tiotals- och hundratals övergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan subtraktion med tiotals-och hundratals övergång. t.ex. 168-39
Du är säker på subtraktion med tiotals- och hundratals övergång med flera lån t.ex. 526-238

Problemlösning

  • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
påväg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera beräkningar för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: