Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsförståelse

Skapad 2019-10-29 12:38 i Fjälkestads skola Kristianstad
Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Tänk dig att också kunna läsa spännande och intressanta böcker på engelska och att kunna läsa nyheter och artiklar på engelska från hela världen. Därför kommer du att få träna dig på att förstå engelsk text.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Förstå, visa och uppfatta engelsk text

Innehåll

Ämne: Engelska - läsförståelse

Målet är att du ska:

 • förstå engelska texters innehåll och sammanhang
 • kunna visa att du förstår innehållet i olika typer av text på engelska
 • kunna uppfatta viktiga detaljer i en text

 

Undervisning:

Du får visa din förmåga att förstå texter genom att t.ex; svara på innehållsfrågor, själv formulera frågor och påståenden, översätta, återberätta, sammanfatta, diskutera och följa skriftliga instruktioner.

 • Du kommer att få arbeta med olika typer av texter, t.ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, sånger och dikter.
 • Du kommer att lära dig arbeta med stödord, frågor, ordböcker och digital översättningshjälp.
 • Du kommer att arbeta både i små grupper och enskilt.
 • Du kommer att träna på att använda olika strategier som t.ex.:
 1. Kan bilden ge ledtrådar till att förstå texten?
 2. Kan jag känna igen ett ord från svenska eller ett annat språk?
 3. Är min tolkning av ett ord eller uttryck rimlig i sammanhanget?
 4. Vad säger rubriken om innehållet?
 5. Har jag kunskap eller erfarenheter som kan hjälpa mig att förstå mer?

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå engelska texters innehåll och sammanhang
 • visa att du förstår innehållet i olika typer av texter på engelska
 • din förmåga att uppfatta betydelsefulla detaljer i en text

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 6,

E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: