Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga nationella proven i svenska/sva

Skapad 2019-10-29 13:00 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9
Vecka 47 genomförs det muntliga nationella provet i svenska. då har du möjlighet att visa att du kan förbereda, leda och delta i en diskussion. Du kommer att förbereda dig genom att läsa en text eller lyssna på t ex ett filmklipp. Därefter genomförs provet i en grupp om 4-5 elever. Vecka 45 kommer vi att förbereda oss i klassen.

Innehåll

 

Så här går det muntliga nationella provet till:

1. En förberedelse på 60 minuter då du läser en text eller tittar på ett filmklipp. Under förberedelsen är hela klassen samlad, men arbetet med förberedelsen sker individuellt.  Under förberedelsen skall du göra följande:

·       Läs igenom texten eller lyssna/titta på filmen

·       Läs igenom sammanfattningen som finns på sista sidan i häftet. Se till att du kan läsa den tydligt.

·       Arbeta med ”frågor att fundera över”. Dessa finns på sista sidan i häftet.  Du skriver ner svaren på ett papper.

·       Läs igenom diskussionsfrågan. Se till att du kan presentera den på ett bra sätt.

·       Arbeta med diskussionsfrågan som finns sist i häftet. Skriv ner dina synpunkter.

·       Skriv ner extra frågor som du kan ställa kring din diskussionsfråga. Då det är du som har ansvar för att samtalet flyter när gruppen pratar om din text, är det bra att ha några extra frågor att ställa till gruppen om samtalet stannar upp.

·       Dina anteckningar lämnar du till läraren när lektionen är slut. Se till att du har namn på ditt papper

 

2. Genomförande av provet (denna del bedöms). Här kommer du att arbeta med fyra till fem andra elever. Birgitta och Karin sitter med och lyssnar på samtalen. Läraren bestämmer i vilken ordning texterna skall diskuteras. När det är din tur gör du följande:

       Läs upp sammanfattningen - presentera

        Presentera dina svar på ”frågor att fundera över” -presentera

        Presentera din diskussionsfråga, det vill säga läs upp den högt - presentera

       Inled diskussionen genom att ge en egen åsikt kring diskussionsfrågan eller ge ordet till någon annan i gruppen –        leda diskussion

         Deltar själv i diskussionen – leda diskussion

     Ser till att alla kommer till tals – leda diskussion

         Ser till att tiden hålls – leda diskussion

     Sammanfattar diskussionen – leda diskussion

 

Denna del skall ta 5-10 minuter. När det gått håller läraren upp en skylt som det står 5 minuter på och då vet du att du kan avsluta diskussionen. När 9 minuter gått håller läraren upp en sådan skylt. Då vet du att det är hög tid att avsluta diskussionen. När du deltar i en diskussion skall du tänka på följande:

         Ställ frågor och följdfrågor

         Framför egna åsikter

         Bemöt andras åsikter

     Bygg vidare på det dina kompisar säger

      Ge tydliga exempel

      Jämför gärna med egna upplevelser

      Visa engagemang

 

https://www.youtube.com/watch?v=_RJ60O949Gw

Film som berättar om hur provet går till och vad du kan tänka på.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: