Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-10-29 13:08 i Everöds skola Kristianstad
Planering av arbetsområdet vatten utifrån Boken om kemi och fysik.
Grundskola 4 Kemi
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och utan vatten skulle det inte gå att leva här. I detta arbetsområde lär du dig om vattnets egenskaper och eviga kretslopp i naturen.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Vad vatten är och vilka egenskaper det har.
 • Vattnets kretslopp.
 • Ämnens tre olika former och vid vilka temperaturer det stelnar och smälter.
 • Genomföra experiment utifrån givna planeringar.
 • Dokumentera experiment.

Ord och begrepp:

Ämne, Atom, molekyl, syre, väte, avdunstning, aggregationstillstånd, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, stelna, kokpunkt,smältpunkt, vattenånga, sötvatten, saltvatten, vattnets kretslopp, ytspänning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har genomgångar/diskussioner.
 • Vi läser texter ur t ex läroboken.
 • Vi arbetar med viktiga ord och begrepp.
 • Vi arbetar med faktafrågor.
 • Vi ritar och skriver för att förklara skeenden och begrepp.
 • Vi tittar på film.
 • Vi gör några undersökningar.
 • Vi dokumenterar undersökningar

Så här visar du vad du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du dokumenterar och arbetar med olika uppgifter.

 

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du visar dina kunskaper i den avslutande utvärderingen..

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vatten

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad vatten är uppbyggt av.
Jag kan berätta om vad vatten är uppbyggt av.
Jag kan på ett detaljerat sätt berätta om vad vatten är uppbyggt av.
Jag känner till vattnets, och andra ämnens, olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan vattnets, och andra ämnens, olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge några exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan vattnets, och andra ämnens, olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge flera exempel på och beskriva när de förekommer.
Jag känner till hur vattens väg mellan sina olika former och ge exempel på och beskriva när detta sker.
Jag kan förklara vattens väg mellan sina olika former och kan beskriva och ge mer än ett exempel på när detta sker.
Jag kan förklara vattens väg mellan sina olika former och kan beskriva och ge flera exempel på när detta sker.
Jag kan på ett enkelt sätt prata om hur vatten är uppbyggt och hur det påverkar vattnets egenskaper.
Jag kan prata om hur vatten är uppbyggt och hur det påverkar vattnets egenskaper.
Jag kan på ett detaljerat sätt prata om hur vatten är uppbyggt och hur det påverkar vattnets egenskaper.
Jag vet vad ytspänning är och kan beskriva vilken betydelse den har.
Jag kan beskriva vad ytspänning är och kan berätta om vilken betydelse den har med hjälp av något exempel.
Jag kan beskriva vad ytspänning är och kan berätta om vilken betydelse den har med hjälp av några exempel.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett detaljerat sätt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om varför vatten är så viktigt för oss och vad man kan använda vatten till med hjälp av något exempel.
Jag kan berätta om varför vatten är så viktigt för oss och vad man kan använda vatten till med hjälp av några exempel.
Jag kan berätta om varför vatten är så viktigt för oss och vad man kan använda vatten till och ge flera exempel på detta.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Ny aspekt
Jag kan dra slutsatser men använder bara en begränsade del av mina resultat. Jag kan jämföra resultaten i undersökningen med en hypotes.
Jag använder alla mina resultat för att dra slutsatser. Jag kan jämföra resultaten i undersökningen med en hypotes.
Jag använder alla mina resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp. Jag kan jämföra resultaten i undersökningen med en hypotes. Jag kan resonera om alternativa tolkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: