Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagornas magiska värld...

Skapad 2019-10-29 13:18 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Tomtar och troll, prinsessor och prinsar, drakar och talande djur, häxor och älvor. I en saga kan du träffa på alla möjliga och omöjliga figurer! Och vad som helst kan hända...

Innehåll

Utgångspunkt

Det var en gång en klass som skulle utveckla sitt skrivande, sin läsning och sin fantasi. För att klara uppdraget började de titta djupare på genren "sagor" och upptäckte en magisk värld...

 

Konkretisering av målen

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • sammanfatta en sagas handling i kronologisk ordning.
 • berätta om vad författaren vill säga med sagan, på ett enkelt sätt (budskapet).
 • skriva/skriva om en saga med inledning, problem, lösning och avslutning. 
 • kunna använda bilder som passar till texten.
 • känna till och använda några av sagans typiska drag, t.ex. magiska tal, övernaturliga figurer och händelser, "Det var en gång..." och lyckligt slut.
 • göra en självbedömning utifrån en stödmall.
 • känna till några kända sagor och sagoförfattare.

 

Begrepp:

magiska tal, övernaturliga figurer och händelser, ont och gott

folksaga, konstsaga, fabler

budskap, sensmoral, författare

rubrik, inledning, handling, problem, lösning, dialog, avslutning

 

 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa, lyssna och se olika folksagor, konstsagor och fabler. 
 • träna på att sammanfatta sagor.
 • diskutera sagornas budskap.
 • träna på att skriva olika sagor, både själv och tillsammans med andra.
 • göra en självbedömning.
 • ställa frågor på texten.
 • svara på frågor om texten.
 • träna lässtrategierna.

 

Material:

Gröna skrivarskolan, Läsförståelse A, Mormor berättar all världens bästa sagor, Sagoberättaren (film), Book creator

 

Dokumentation och bedömning

Du ska:

 • skriva en saga i Book Creator/word med sagans typiska drag (Till exempel "Det var en gång", de magiska talen 3 och 7, onda/goda, m.m.), inledning, problem, lösning och avslutning, samt kunna välja passande bilder till texten.
 • delta aktivt i samtal om sagorna och sagornas budskap.
 • återberätta en saga i kronologisk ordning med stöd av bilder.
 • göra en självbedömning utifrån en stödmall.
 • känna till någon sagoförfattare och några kända sagor, vilket du visar i en exit ticket.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
I sagornas magiska värld...

Rubrik 1

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  E 6   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  C 6   De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskrivningar och handling
Skriva saga med beskrivningar och tydlig handling. Du har inledning, huvudperson, plats, problem, lösning och slut
Du skriver en saga med enkla beskrivningar och enkel handling
Du skriver en saga med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling
Skiljetecken
Använda skiljetecken som punkt, komma, frågetecken, utropstecken och talstreck.
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Du har grundläggande kunskap om hur du använder skiljetecken.
Du är relativt säker på att använda skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: