Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns trygghet och studiero "lek -och lärro"

Skapad 2019-10-29 13:19 i Trollskogens förskola Säter
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Barns trygghet och studiero är ett av Säters kommuns gemensamma utvecklingsområden. Varje barn, vårdnadshavare och pedagog, ska känna sig trygga och känna gemenskap i en miljö som är bra för lek och lärande.

Innehåll

SYFTE

Att skapa trygghet bland såväl barnen som deras vårdnadshavare. Vi vill att alla som vistas på förskolan skall känna trygghet och gemenskap. Vi vill att alla barnen ska känna att de tillsammans skapar en grupp där man tar hänsyn till varandra och respekterar varandra. Vi vill att alla barn på Busfröna ska känna sig välkomna och bli sedda.

 

METOD/GENOMFÖRANDE 

Vi arbetar med tema JAG & VI. Vi kommer att göra aktiviteter där man samarbetar och lär känna varandra. Vi pratar om hur man är en bra kompis tillsammans med grodan Flynner. Vi gör en kompissol där barnen kommer med förslag på hur man är en bra kompis. Vi pedagoger är närvarande, stöttar och vägleder barnen. 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN 

Vi kommer dokumentera kontinuerligt genom Unikum. Vi kommer dokumentera på väggarna för att göra dokumentationen lättillgänglig för barnen. Dokumentationen kommer ske genom text, fotot och video. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: