Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2019-10-29 13:21 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Ht -19 Kunskaper om samhället ger oss verktyg att förstå och ta ansvar för vårt handlande i det sammanhang som vi lever i. Vi ska under detta arbetsområde utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Innehåll

Mål

 

 •   Du ska visa grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • -
    Du ska kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 •   Du ska kunna några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

 

 

Undervisning

 • Vi kommer att jobba gemensamt och enskilt med faktatexter.
 • Vi kommer att se på filmer om barnkonventionen samt med materialet "stopp min kropp".
 • Vi kommer att göra olika värderingsövningar
 • Vi kommer att bygga en samhälle.

 

Bedömning

 • Bedömning sker kontinuerligt i det dagliga arbetet

 

Dokumentation

 • Sker på Unikum
 • Portfolio

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: