Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, REIREL51

Skapad 2019-10-29 13:25 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Religionskunskap
Planering för religion 1

Innehåll

Genom hela kursen övar vi att:

 • förstå ord och begrepp inom religionsämnet
 • samtala
 • reflektera
 • jämföra
 • undersöka
 • beskriva och värdera

 

1. Existentiella frågor; egen reflektion, arbete i grupp. Delge varandra, berätta och lyssna.

Exempel på frågeställningar i temat:

 • varför lever vi?
 • finns det en gud/gudinna eller någon annan gudomlig kraft?
 • fanns vi innan vi föddes?
 • vad händer när vi dött?
 • hur skapades världen?

Etik - vad är det? Grundläggande kunskap om etiska förhållningssätt och olika etiska frågor, stora som små, kommer att diskuteras.

 

2. Hinduism, buddhism

 • Vilka förkunskaper har jag? Kartläggning av förkunskaper
 • Grundläggande kunskap och fakta
 • Känna igen några olika sätt att tänka om det gudomliga. Känna igen några hinduiska gudar.
 • Kvinnosyn, syn på familjen, kastsystem

 

3. Kristendomen

Ord, symboler och begrepp att lära sig i temaområdet: messias, bibel, treenighet, psalm

 • vilka förkunskaper har jag?
 • grundläggande kunskap och fakta
 • texter och andra källor som handlar om kristendom
 • kristen värdegrund och hur den visar sig i det svenska samhället
 • kvinnosyn, syn på familjen

 

4. Islam och judendom

 • vilka förkunskaper har jag? Kartläggning av förkunskaper
 • grundläggande kunskap och fakta
 • texter och andra källor som handlar om islam och judendom
 • muslimsk och judisk
 • kvinnosyn, syn på familjen

Uppgifter

 • Kristendomen - frågor

 • Hinduismen - powerpoint

 • Hinduismen - powerpoint

Matriser

Rei
Religionskunskap 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kännetecken för världsreligionerna
Eleven medverkar i att ge exempel på kännetecken för var och en av världsreligion
Eleven ger exempel på något kännetecken för var och en av världsreligionerna.
Eleven ger exempel på några kännetecken för var och en av världsreligionerna.
Föra resonemang om världsreligionerna
Eleven medverkar i att föra resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för enkla resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Föra resonemang om livsåskådningar
Eleven medverkar i att föra resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för enkla resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Samtal om livsfrågor
Eleven medverkar i att samtala om livsfrågor.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om livsfrågor.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om livsfrågor.
Etiska frågor och begrepp - i vardagen och yrkeslivet
Eleven medverkar i samtala om etiska frågor och använder då några etiska begrepp.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om etiska frågor på ett enkelt sätt och använder då några etiska begrepp på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven samtalar om etiska frågor på ett utvecklat sätt och använder då några etiska begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: