Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanredovisning

Skapad 2019-10-29 13:32 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola F Svenska som andraspråk
Läsa böcker "Spelet" av Bali Rai "SMS från Soppero" av Ann-Helen Laestadius

Innehåll

Du läser en roman, som du arbetar med individuellt och i grupp. När du läser skriver du en loggbok för att minnas. Till hjälp har du även en tankekarta. 

Du redovisar muntligt genom gruppdiskussioner utifrån din tankekarta och loggbok.Ni diskuterar olika karaktärer i boken och pratar om vilka roller de har för handlingen. Du ger också en åsikt om vad du tycker om personernas handlingar i boken och vad du tycker om boken som helhet.

Du ska skriva en personbeskrivning på någon person i romanen.

Du ska skriva en skönlitterär analys. Till hjälp har du tankekarta, loggbok, diskussionerna och en analysmall.

Arbetet ska vara klart i vecka 45. Skriv gärna i Office 365 och dela med Maria!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
Muntlig och skriftlig bokredovisning

Inte godtagbart
Godtagbart
Bra
Mycket bra
Sammanfattning
Du gör en kortfattad och enkel sammanfattning, som inte tydliggör miljö, tid eller orsakssamband. Det är svårt att följa ditt resonemang.
Enkel sammanfattning med viss person- och miljöbeskrivning Koppling till tid och med orsak.
Utvecklad sammanfattning av textens innehåll med miljö- och personbeskrivningar. Relativt god koppling till tid och orsak.
Välutvecklad sammanfattning med person- och miljöbeskrivningar. God koppling till tid och orsak.

Inte godtagbart
Godtagbart
Bra
Mycket bra
Tema/budskap
Inget eller oklart resonemang om bokens tema/budskap
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap/tema
Utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap
Välutvecklat och väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap
Förberedd
Oförberedd
Förberedd
Väl förberedd
Mycket väl förberedd
Läsförståelse
Bristande läsförståelse
Grundläggande läsförståelse
God läsförståelse
Mycket god läsförståelse

Inte godtagbart
Godtagbart
Bra
Mycket bra
Skriftliga omdömen
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: