Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 1-3

Skapad 2019-10-29 13:32 i Tallbacksskolan Tierp
Grundskola 1 – 3 Biologi
NO består av ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. Året runt i naturen, Kropp och hälsa, Kraft och rörelse, Material och ämnen

Innehåll

Det här arbetar vi med:

Året runt i naturen:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Kropp och hälsa:

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Kraft och rörelse:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek  och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material och ämnen i vår omgivning:

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende,

  magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien.

 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 • vattnets olika former: fast, flytande och gas.

 • Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelse om natur och naturkunskap:

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

 

Det här bedömer vi:

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Eleven gör enkla observationer av årstider.
 • Eleven kan namnge några djur och växter.
 • Eleven kan sortera djur och växter efter olika egenskaper.
 • Eleven kan göra enkla näringskedjor.
 • Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • Eleven kan diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och relatera till egna iakttagelser.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
 • Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
 • Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Bi  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Bi  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

Bi
NO Kunskapsöversikt

Kunskapskrav i NO för åk 3

Året runt i naturen
Kropp och hälsa
Kraft och rörelse
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Varför lever inte älgen vid stranden eller sälen i skogen? Berätta något om varför det är så. s. 3
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Hur gör de här djuren för att klara årstiderna? s. 5
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Skriv tre saker som händer med kroppen om man inte sover tillräckligt. (förutom att man blir trött). s. 15
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Några barn prövar att släppa olika saker i en rutschkanna; en isklump, en ryggsäck av tyg, en banan, ett gosedjur, en gympa-skor, en Foppa-toffla och en petflaska. Vilka saker glider bra? s. 19
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Välj en sak som du använder varje dag. Rita av din sak och beskriv materialen som den är gjord av så noga du kan. s. 23
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Rita en bild med en sjö, ett moln och ett berg. Skriv en text som förklarar vattnets kretslopp. s. 25
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Vilka är myter? Ringa in s. 12
Barnen har hittat grottmålningar från stenåldern. Vad tror du att de vill berätta? s. 12
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Plocka en växt. Beskriv hur bladen ser ut. s. 9
Hör man bättre varifrån ett ljud kommer om man lyssnar med båda öronen? s. 14
Undersök jämvikten. s. 21
Vilka saker flyter och vilka sjunker i vatten? Rita. s. 26
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Här är några saker som du kan hitta i naturen. Sortera sakerna. Dra pilar till ringarna. Hur tänkte du? s. 2
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Rita med pilar hur jorden rör sig runt solen. s. 11
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
I burken finns en blandning av sågspån och småsmulor av järn. Hur skulle man kunna sortera sågspånet för sig och järnet för sig? s. 31
I det undersökande arbetet ger eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Jämför din beskrivning med en kompis som har valt samma spindel. Vad har ni gjort lika? Vad har ni gjort olika? s. 10
Samtala med en kompis om era svar. Fick du några nya idéer av din kompis? s. 12
Jämför med en kompis svar. Skriv din nya tips du fick av din kompis. s. 22
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussion och samtal.
Varför tycker du att den ska bort? s. 7
Hur förändras andningen då man anstränger sig? s. 18
Hur ska personer flytta sig så att brädan väger jämnt? Visa med pilar. s. 20
Vissa material leder ström. Andra leder inte ström. Varför är det bra att veta det? s. 29
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: