Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsplanen Gy-arbetet 2019-2020

Skapad 2019-10-29 13:35 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Tidsplanen för Gymnasiearbetet 2019-2020

Innehåll

Tidsplan under läsåret 2019/2020

 

 

Vecka 37-39. Fokus på inledning: syfte, frågeställningar och förslag på källor ska lämnas in. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 40-43. Fokus på inledning: 1.1 - 1.4 + avgränsning. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 43. Inledningen: 1.1 - 1.4 + avgränsning, ska vara inlämnade.

 

Vecka 45. De elever som inte lämnat in enligt tidsplanen skall få en F-varning i detta läge.

 

Vecka 45-48. Fokus på resultat: insamling av underlag till resultat + koppla ihop tidigare forskning och egen undersökning. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 48-51. Fokus på diskussion. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 2. Eleven har skrivit rapporten, (bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, resultat, diskussion, slutsats samt källförteckning) och lämnar in detta till ansvarig lärare.

 

Vecka 4. Eleven har gjort gymnasiearbetets framsida (titelsida), sitt abstract (på engelska), innehållsförteckningen och fixat layout (enligt mall).

 

Vecka 5. Eleven lämnar två papperskopior av sin rapport till ansvarig lärare och mejlar in sin rapport via Urkund till sin lärare.

 

Eleven skall ha bestämt titel för gymnasiearbetet som meddelas ansvarig lärare. Max 60 tecken. Titel kommer att framgå i examensbevis/studiebevis.

 

Eleven gör en beskrivning av innehållet i gymnasiearbete som på max 250 tecken som lämnas till ansvarig lärare. Beskrivningen kommer att framgå i examensbevis/studiebevis.

 

Vecka 8-10. Handledare ger opponenterna ena papperskopian.

Vecka 10–13. Opponering av gymnasiearbeten. Schemabrytande aktivitet för årskurs 3. Datum ej fastställt.

 

Vecka 15–16. Tid för eventuella ändringar av arbetet. Därefter lämnas slutversionen av gymnasiearbetet in i form av papperskopia till den ansvarige läraren. Betygssättning sker genom att medbedömare och ansvarig lärare för en kontinuerlig diskussion kring arbete och betyg.

 

 

OBS! Det är möjligt att genomföra UF inom ramen för Gymnasiearbetet: Då kan UF ha en annan tidsplan inom UF-konceptet.

 

 

Uppgifter

  • Inlämning för tummen

  • Referenser enligt Harvard

  • Syfte och frågeställningar

  • Resultat

  • Diskussion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: